Yiddish: His head should fall off!

SOURCE: Stutchkoff, Der Oytser fun der Yidisher Shprakh. Compare:

He should lose his head. | Zayn zol er on a kop. | .זײַן זאָל ער אָן אַ קאָפּ

SOURCE: Stutchkoff, Der Oytser fun der Yidisher Shprakh

.לעבן זאָל ער ביז הונדערט און צוואַנציק יאָר—אָן אַ קאָפּ
Lebn zol er biz hundert un tsvantsik yor—on a kop.
May he live to a hundred and twenty—without a head.

SOURCE: Matisoff, Blessings, Curses, Hopes, and Fears

דער קאָפּ זאָל אים אַראָפּ!

Der kop zol im arop!

His head should fall off!

Web Analytics