Yiddish: She should marry the Angel of Death.

SOURCE: Stutchkoff, Der Oytser fun der Yidisher Shprakh.  Related curses:

.חתונה האָבן זאָל ער מיטן מלאך–המוותס טאָכטער
Khasene hobn zol er mitn malekh-hamoveses tokhter.
He should marry the daughter of the Angel of Death.

.דער מלאך–המוות זאָל זיך אין אים פֿאַרליבן
Der malekh-hamoves zol zikh in im farlibn.
May the Angel of Death fall in love with him.

Source for both:  Stutchkoff, Der Oytser fun der Yidisher Shprakh

חתונה האָבן זאָל זי מיטן מלאך–המוות.

Khasene hobn zol zi mitn malekh-hamoves.

She should marry the Angel of Death.